Radiotherapie

Bij haarverlies ten gevolge van radiotherapie worden alleen de behandelde gebieden haarloos. Deze kunnen wij met een exact op maat gemaakt haarwerk precies opvullen, zonder dat verschil te zien is met het overgebleven eigen haar. Een perfect match. In geval van een eventuele plaatselijke verwijdering van de schedel, plaatsen we een zachte lichtgewicht prothese in het haarwerk waardoor de ronding van de schedel weer intact wordt gemaakt. De eigen nog aanwezige haren worden in het bestaande kapsel verwerkt. De bevestiging is afhankelijk van de situatie.

Trichotillomanie

Deze vorm van haarverlies wordt veroorzaakt door een dwangneurotische aandoening. Uit onze ervaring met cliënten die deze overmatige drang hebben om hun haren uit te trekken, zijn wij tot de volgende oplossingen gekomen.
 
1. We gebruiken een losse bevestiging: hierdoor wordt alleen het visuele aspect aangepakt, onzichtbaar voor de omgeving.
2. We gebruiken een vaste bevestiging: behalve het visuele aspect zorgen we dan ook voor stoppen van het uittrekken van het eigen haar want met een vaste bevestiging is dit fysiek niet meer mogelijk. Dit resulteert niet zelden in het feit dat het haar weer terugkomt, mits er niet een al te lange periode aan vooraf is gegaan.

Tijdens een informatiegesprek kunnen we hier verder op ingaan.

Als u in het bezit bent van een medische indicatie worden de kosten gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.